Myofasciale Triggerpoints

Myofasciale triggerpoints zijn pijnlijke spierverhardingen of spierknopen in een skeletspier. Deze spierverhardingen kunnen stijfheid, bewegingsbeperking, krachtsverlies en vooral pijn veroorzaken. Een triggerpoint is voelbaar als een harde streng in de spierbuik waarin een plaatselijke verdikking zit. Deze plek is bij druk (zeer) pijnlijk. Druk op een triggerpoint kan pijnklachten veroorzaken in een ander lichaamsgebied dan waar het triggerpoint zich bevindt. Deze pijn heet referred pain oftewel uitstralende pijn. Bij een hond weten we niet altijd precies waar de uitstralende pijn zich bevindt, dieren kunnen immers niet praten. Bij de mens zijn de referred pain patronen grotendeels bekend en we denken dat de referred pain patronen bij een hond niet zo heel erg verschillen van die van de mens. Een symptoom van referred pain kan zijn dat de hond zonder duidelijke reden likt of knaagt aan een poot.


Symptomen van myofasciale triggerpoints zijn:

 • Pijn
 • Bewegingsbeperking en spierverkorting, bijv: kreupelheid van een achterpoot
 • Krachtsverlies, bijv: minder krachtig afzetten in galop of moeite met ergens op springen
 • Coördinatieverlies, bijv: minder makkelijk en vloeiend uitvoeren van een oefening bij Agilitytraining
 • Vegetatieve symptomen, bijv: sufheid, rillerigheid, sneller gespannen


Myofasciale triggerpoints kunnen ontstaan door verschillende oorzaken bijvoorbeeld:

 • Acuut trauma of ongeval
 • Overbelasting
 • Onderliggende gezondheidsaandoeningen zoals wervelkolomproblematiek, artrose, etc. waardoor de spieren sneller worden overbelast en geprikkeld.
 • Slecht passende tuigen
 • Verkeerde training, slechte warming-up en of cooling down
 • Na operaties van bijvoorbeeld elleboog of heup


Het gevolg van de overbelasting in de spier is dat er in de spier een ingewikkeld fysiologisch proces ontstaat, waardoor een groep spiervezels aanhoudend samentrekt. Het is te vergelijken met een plaatselijke spierkramp/spasme dat zichzelf in stand houdt. De myofasciale triggerpoints hebben een nauwe relatie met de pijngeleiding in het perifere en centrale zenuwstelsel. De myofasciale triggerpoints kunnen ervoor zorgen dat het zenuwstelsel overgevoelig wordt voor prikkels, waardoor een dier ook gevoelig kan worden voor prikkels die eigenlijk helemaal niet pijnlijk zijn . Een aanraking kan het dier dan als pijnlijk ervaren. Het kan ook gebeuren dat het pijngebied zich uitbreidt en het dier op meerdere plaatsen in het lichaam pijn ervaart.

Behandeling

De behandeling is erop gericht om de myofasciale triggerpoints minder gevoelig te maken en uiteindelijk te laten verdwijnen. De spierstijfheid zal minder worden omdat de strakke spierstrengen niet meer aanwezig zijn. De doorbloeding in de spier zal toenemen waardoor de pijn afneemt.

De spierlengte moet weer normaal worden en uiteindelijk ook de kracht en het spieruithoudingsvermogen. Ook oefen je met het behandelen van myofasciale triggerpoints invloed uit op de prikkelbaarheid van het zenuwstelsel. Door bijvoorbeeld triggerpoints in spieren rondom een knie met artrose te behandelen, zullen niet alleen de spieren beter functioneren, maar zal het gewricht zelf ook minder pijnlijk worden.


Dry Needling
Dry Needling is een zeer effectieve methode om myofasciale triggerpoints te behandelen.
Met Dry Needling wordt een niet-holle dunne naald door de huid in het triggerpoint in de spier gebracht. Door met de naald in het triggerpoint te prikken, ontstaat er een local-twitch response (LTR) Dit is een ruggenmergreflex, waardoor de aangedane spiervezels heel kortstondig aanspannen. Door het opwekken van de local twitch responses krijg je plaatselijke rek op de aangedane spiervezels en een verhoogde doorbloeding. Dit geeft als resultaat dat de spier ontspant en veel minder pijnlijk wordt, waardoor normale spierfunctie weer mogelijk wordt.
Dry Needling staat niet op zichzelf maar is onderdeel van de totale fysiotherapeutische behandeling. Met Dry Needling wordt over het algemeen sneller resultaat geboekt dan met andere behandeltechnieken gericht op spieren.
Dry Needling is veilig voor de hond en complicaties komen zelden voor. Het infectiegevaar is heel erg klein omdat er gewerkt wordt met steriele wegwerpnaalden.
Dry Needling is niet te vergelijken met acupunctuur. Een acupuncturist behandelt energiebanen en meridianen en heeft een andere verklaringswijze voor de klachten. Bij Dry Needling werken we met acupunctuurnaalden omdat deze naalden steriel, erg dun en sterk zijn. Bij Dry Needling worden niet-holle naalden gebruikt en er wordt dan ook geen vloeistof in de hond geïnjecteerd.

Dry Needling is nog relatief nieuw in Nederland en nog niet alle dierenartsen zijn bekend met Dry Needling. De resultaten zijn echter indrukwekkend en Dry Needling is, als een van de weinige behandeltechnieken, wetenschappelijk onderbouwd door middel van vele wetenschappelijke studies.

Ik heb meerdere opleidingen en cursussen gevolgd over myofasciale triggerpoints en Dry Needling en pas Dry Needling veelvuldig toe bij mens en dier. Ik ben volledig gecertificeerd.


Opleidingen:

Opleiding behandeling van myofasciale triggerpoints en Dry Needling door myopain seminars, stichting WARK in Groningen
Opleiding Dry Needling bij paarden volgens methode Andrea Schachinger.
Opleiding Canine TriggerPoint Therapy door myopain seminars in The Woodlands, Texas VS.